Wywiady i opinie

Komentarz Leszka Filipka - Starosty Powiatu Ryckiego nt. sytuacji służby zdrowia i powiatowych szpitali

Leszek Filipek: Na dzień dzisiejszy powiat ma wpływy w wysokości około 1 mln złotych rocznie. Kwota ta przeznaczana jest na spłacenie zadłużenia  

Komentarz Marcina Kosiorka - przewodniczącego Zarządu PiS w powiecie łowickim nt. sytuacji w powiecie

Marcin Kosiorek: Prawdopodobieństwo więc, iż samorządy w których PiS jest w opozycji do PO lub PSL, otrzymają jakieś pieniądze z Unii jest niewielkie  

Wywiad z Grażyną Gęsicką na łamach Gazety Samorządu i Administracji

Grażyna Gęsicka: Za moich czasów rząd przyjmował roczne plany płatności, które musi zrobić każdy minister. Mamy prawie początek maja i nowy rząd nie przedstawił takich prognoz  

Rozmowa z prof. Michałem Kuleszą z Uniwersytetu Warszawskiego, twórcą reformy samorządowej

Prof. Michał Kulesza: Jeszcze raz podkreślam, że także samorząd prowadzi działalność gospodarczą, tyle że nie jest ona nakierowana na zysk  

Komentarz Marzeny Kopackiej - radnej Rady Miasta Szczecina

Nowa Uchwała Rady Miasta Szczecina w sprawie Strefy Płatnego Parkowania wprowadziła nowe stawki w strefie. Wprowadziła też min. zryczałtowane abonamenty  

Komentarz wicemarszałek Elżbiety Płonki nt. sytuacji w Sejmiku Województwa Lubuskiego

W województwie lubuskim od 30 listopada 2006 r. w sejmiku rządzi układ koalicyjny PO-PSL-PiS. Na 30 radnych Platforma zdobyła 10 radnych, PIS drugi co do wielkości klub 8 radnych  

Wystąpienie marszałka województwa podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego podczas spotkania z Prezesem PiS

Marszałek Zygmunt Cholewiński reprezentuje województwo podkarpackie, obecnie jedyne w kraju, w którym władzę sprawuje Prawo i Sprawiedliwość  

Wystąpienie Adama Puzy na spotkaniu samorządowców z Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim

Adam Puza: To wielkie zagrożenie, że środki otrzymają, zgodnie z zapowiedziami polityków PO „swoi”, a te regiony, które głosowały na PiS zostaną pokrzywdzone  

Wystąpienie Wojciecha Kudelskiego - prezydenta Siedlec podczas spotkania kierownictwa PiS z samorządowcami

Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił fakt, że blokowanie list przy okazji wyborów  

Wywiad z burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Kołtysiem na łamach Gazety Janowskiej

Krzysztof Kołtyś: Ubiegły rok był dla nas bardzo udany. Po pierwsze rozpoczęliśmy budowę krytej pływalni, na którą czekaliśmy od wielu lat  
1 2 3 4 5 6