Wywiady i opinie

Jan Saul ws. konkursu na szefa uzdrowiska Lądek-Długopole

Komentarz radnego Rady Powiatu Kłodzkiego Jana Saula

Pan Piotrowicz jest prominentnym działaczem Platformy Obywatelskiej w powiecie kłodzkim, jest też radnym sejmiku samorządowego województwa dolnośląskiego, także, krótko mówiąc, objęcie przez niego tego stanowiska należy uznać za łup polityczny.

Oczywiście nie posiada on żadnego doświadczenia w kierowaniu zakładem uzdrowiskowym. Budzi to poważne zastrzeżenia, budzi to protesty miejscowej ludności oraz całego społeczeństwa. Osoby bez przygotowania zawodowego, bez elementarnej wiedzy na temat funkcjonowania zakładu obejmują tak znaczące funkcje. A posada prezesa największego zakładu w Lądku-Zdroju jest posadą niezwykle intratną. Wszystko to było ustawiane. W końcu wymogi, które ustaliła rada nadzorcza dopasowały panu Piotrowiczowi. W końcu został wybrany przez radę nadzorczą w wyniku ogłoszonego konkursu.

Pragnę również przypomnieć, że Pan Piotrowicz przyczynił się do odwołania Pani komisarz, która w trakcie pełnienia funkcji burmistrza Lądka-Zdroju wykryła sporo różnych nieprawidłowości w zarządzaniu mieniem komunalnym, a w którym to zarządzaniu również Pan Piotrowicz, jako były pracownik urzędu miasta i gminy w Lądku-Zdroju, miał swój udział.