Wywiady i opinie

Rozmowa ze Stanisławem Pankiewiczem - wójtem gminy Jasło

Stanisław Pankiewicz: Gmina wiejska Jasło jest największym beneficjentem projektu. Za pozyskane środki wybudujemy 191 km sieci kanalizacyjnej, dwie oczyszczalnie ścieków  

Rozmowa z Krzysztofem Pietrzykowskim - sędzią Sądu Najwyższego na łamach Gazety Prawnej

Krzysztof Pietrzykowski: Od początku obowiązywania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych śmieszyły mnie przepisy, które pokazywały władzom spółdzielni, co trzeba zrobić, żeby przenieść  

Rozmowa z marszałkiem województwa podkarpackiego Zygmuntem Cholewińskim

Zygmunt Cholewiński: Dzięki dobremu przygotowaniu podkarpackiego programu, nasze negocjacje z Komisją Europejską były rzeczowe i krótkie, co pozwoliło nam znaleźć się w gronie kilku pierwszych polskich województw  

Rozmowa z Janem Józefem Kasprzykiem - radnym dzielnicy Ochota m.st. Warszawa, prezesem Związku Piłsudczyków

Jan Józef Kasprzyk: Piłsudczycy zawsze mieli zdolność kształtowania postaw patriotycznych w sposób dynamiczny, który się potrafi „sprzedać”  

Wywiad z Marzeną Kopacką - radną miasta Szczecina, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Marzena Kopacka: Przygotowaliśmy ten projekt, bo uważaliśmy, że projekt prezydenta zakładający horrendalne podwyżki stawek i abonamentów w strefie jest społecznie niesprawiedliwy i nieuczciwy  

Komentarz radnego klubu PiS na temat sytuacji w sejmiku dolnośląskim

5 lutego 2008 roku w województwie dolnośląskim został wybrany nowy zarząd województwa z poparciem Klubu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego  

Rozmowa z Tomaszem Marciniukiem - szefem klubu radnych PiS, radnym powiatu siedleckiego

Tomasz Marciniuk: Nie należę do osób, które działalność publiczną traktują jako okazję do zdobycia kariery i sławy, ale przede wszystkim jako służbę mieszkańcom  

Rozmowa z Leszkiem Duklanowskim na antenie Polskiego Radia Szczecin

Leszek Duklanowski: Chodziło o sprawdzenie jak proces gospodarowania mieszkaniami i proces prywatyzowania tych mieszkań przebiega, ponieważ nie chcieliśmy się ograniczać i wracać do lat 90. czy 80  

Rozmowa z Leszkiem Tokarczykiem - wicestarostą powiatu Warszawskiego Zachodniego

Leszek Tokarczyk: Wymienię może te najważniejsze, mające największy wpływ na postrzeganie powiatu czyli: edukacja, drogi publiczne, przeciwdziałanie bezrobociu, promocja sportu i kultury  

Rozmowa z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem na łamach Gazety Wyborczej

Andrzej Kosztowniak: Natomiast każda decyzja może się podobać jednym, a drugim nie. Pewne zamierzenia trzeba konsultować, ale na końcu ktoś musi podjąć decyzję i tym kimś jestem ja  
1 2 3 4 5 6